Đầu tư vàng được các chính phủ trên thế giới ưa chuộng vì tính ổn định giá tiền tệ của nó và từ lâu được xem như 1 loại hình khác của “tiền tệ”. Vị thế của vàng tương đương với dự trữ ngoại hối của một quốc gia và nợ công. Tiền tệ có thể mất giá (lạm phát) do nhiều yếu tố, nhưng nhu cầu về vàng thì vẫn rất “sốt” trên thị trường. Người ta sử dụng nó như phương tiện trao đổi được quốc tế công nhận bởi giá trị luôn hiện hữu.