BookMarksPlus
Khung giờ giao dịch Forex diễn ra 24/5 là yếu tố khiến thị trường giao dịch ngoại hối trở nên độc đáo. Hoạt động của thị trường ngoại hối trải rộng khắp nơi trên thế giới, do đó, những biến động và cơ hội giao dịch sẽ luôn xuất hiện trong bất kỳ khoảng thời gian nào, và biến động tỷ giá hối đoái của mỗi loại tiền tệ là khác nhau trong các phiên giao dịch khác nhau. Sau đây, ZFX sẽ giải thích cho Quý khách cách thức để các nhà đầu tư ngoại hối có thể chọn giờ giao dịch tốt nhất cho mình.